top of page

משרד האדריכלים צחי הלברשטט אדריכלות מתמחה בתכנון פרויקטים אדריכליים בקני מידה שונים, מן המרחב הפרטי ועד לציבורי - בתים פרטיים, מבני ציבור, מסחר ובינוי ערים - ובפיקוח על ביצועם בפועל. 
התכנון נעשה לפרטי פרטים תוך דיאלוג מתמיד עם המזמין וחזונו, ובהתחשבות במגבלות התקציב ולוח הזמנים.

בין הפרויקטים שתוכננו על ידי צחי הלברשטט: מרכז יצחק רבין בתל אביב, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) בתל אביב, מוזיאון צה"ל, מרכזי ספורט, 
בתים פרטיים, בנייני משרדים ומסחר ועוד.

 

קפלן 17, תל אביב 64734
office@halberstadt-arch.com :טל': 6093770 - 03  |  פקס: 6093767 - 03  |  דוא"ל 

 

 

bottom of page