top of page

אודות צחי הלברשטט אדריכלות

צחי הלברשטט נולד ב-1955 בישראל.
בוגר הטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל באדריכלות ובינוי ערים, 1985.

צחי הלברשטט אדריכלות נוסד ב-1999 בתל-אביב.

אנו מאמינים באיכות תכנון, תוך קיום דיאלוג מתמיד עם המזמין ועמידה באילוצים, בתקציב ובלוח הזמנים.
למשרדנו ניסיון רב בתכנון ובפיקוח על הקמת פרויקטים בסדרי גודל שונים, החל מבתים פרטיים (וילות) וכלה במוסדות ציבור בהיקף גדול (כדוגמת מרכז יצחק רבין בתל אביב). בכל פרויקט מתקיים דיאלוג מתמיד בין האדריכל לבין המזמין, שבו נבחנים לעומק החזון, הפרוגראמה, ההנחיות והדרישות, ומובאים בחשבון אילוצי התקציב, השלביות וכל שאר הגורמים העשויים להשפיע על התכנון והביצוע. תשומת לב מיוחדת ניתנת לעמידה בתקציב ובלוחות הזמנים. שיטת העבודה שלנו להבטחת עמידת הפרויקט בתקציב – אותו תקציב שנקבע מלכתחילה על ידי המזמין בתיאום עם האדריכל – הינה  "Design to budget". כלומר, תהליך קבלת החלטות תכנוניות תוך בחינה מתמדת של עלויות הביצוע, שתכליתו להביא הפרויקט לידי גמר ללא חריגות תקציביות.

 

אנו רואים חשיבות רבה מאד בהשלמת התכנון לפרטי פרטים בטרם תחילת הביצוע, מתוך שאיפה לכלול בתכניות הביצוע את מירב הפרטים והמפרטים, בכדי להמעיט ככל הניתן בשינויים ו/או תוספות המייקרים את הביצוע.

תחומי ההתמחות של המשרד:
מוסדות ציבור בקני מידה שונים, אולמות ומרכזי ספורט, בניני משרדים ומסחר, מרפאות, חדרי אוכל ומטבחים, בתי מגורים משותפים, בתים פרטיים (וילות), עיצוב פנים, ובינוי ערים (תכניות בניין עיר).
למשרד ניסיון רב בהפעלת צוותי תכנון גדולים ומורכבים ותקשורת טובה עם מזמינים, תורמים, יועצים ומומחים בארץ ובחו"ל.

ניסיון קודם:
לפני פתיחת משרדו, הועסק צחי הלברשטט כמנהל משרד משה ספדיה אדריכלים בירושלים (1994-1999). במסגרת עבודתו היה צחי הלברשטט אחראי לכל הפרויקטים של המשרד, כולל פרויקט ממילא בירושלים, יד ושם המחודש בירושלים, נמל התעופה נתב"ג 2000 (טרמינל אווירי) והעיר מודיעין.
קודם לכן, הועסק צחי הלברשטט במשרד רם כרמי אדריכלים בתל- אביב (1986-1993), והיה מעורב בפרויקטים רבים ובהם בית המשפט העליון בירושלים.

 

bottom of page