top of page

מרכז כנסים ישראלי-פלשתינאי - שער אפרים

מסוף מפגש בין סוחרים ישראלים לסוחרים פלסטינאים במעבר הגבול שער אפרים, קו התפר. המבנה מיועד לאפשר קיום מפגשים לצורכי עסקאות מסחריות בין סוחרים ואנשי עסקים משני הצדדים, בתנאי נוחות מירבית.                                                                                       זהו בניין מופנם בשטח כ-300 מ"ר, המעוצב כמבנה 'חאן' סביב חצר פנימי מוקפת בארקדה, המובילה את הבאים מן המבואה לחדרי הכנסים והמפגש, ולאודיטוריום. מבואת הכניסה כוללת אזור קבלה, מזנון, ופינות ישיבה, והיא נשקפת לחצר הפנימי. החצר הפנימי משמשת כ'חדר חוץ' אשר גם בו ניתן יהיה לקיים חלק מהמפגשים.

מזמין הפרוייקט הינו המשרד לשיתוף פעולה אזורי, והא נמצא בביצוע מתחילת 2014.

 

bottom of page