top of page

מבואת כניסה לאתר ראש פינה ההיסטורית

מבואה תחתונה- בנין המבואה חפור בתוך צלע ההר, במקום בו עומד היום האמפיתיאטרון (שייהרס), גגותיו מדורגים ומכוסים באדמה וגינון, והם ממשיכים את מתווה הטראסות המפסלות את המדרון. תנוחת הקירות הנושאים של הבנין הינה בתוואי הטראסות הנופיות שמעל.

בניגוד גמור לנוכחות המזערית של הבנין כלפי חוץ, הרי שחללו הפנימי הינו גבוה ומואר, ועיצובו הפנימי אוורירי ומינימליסטי ומורכב מחמרים טבעיים ובהירים כדוגמת רצפת בטון מוחלק, קירות ומעקות זכוכית, וקורות פלדה. התקרות הינן מדורגות כלפי מעלה במתווה הטראסות שמעל, וביניהן מפרידות רצועות של אור יום החודר מבעד לחלונות סקיילייט, המהוות מעין "טראסות אור" ומשקפות כלפי פנים את הטופוגרפיה החיצונית של הפיתוח הנופי שמעל.

המפלס התחתון כולל את המבואה התחתונה לאתר השחזור, עם חנות מזכרות הממוקמת בפתח המבואה כך שהמבקרים נכנסים אליה מייד בכניסה או עוברים דרכה ביציאה החוצה, מזנון דו-צדדי עם יציאה למרפסת חוץ הצופה לוואדי,דלפק קבלה ומשרד קבלה, מרכז מידע ו/או ארכיון, ואזור שירות הכולל שמירת חפצים, שירותי גברים ונשים, ומחסן. מן המבואה יוצאים באופן מבוקר לרציף המעלון התחתון המקורה בקירוי קל. בשעות שיא, ניתן להפנות חלק מהמבקרים ישירות מרחבת הכניסה אל המעלון באמצעות שער חיצוני עוקף מבואה.

המפלס העליון כולל מוזיאון לתולדות יהדות רומניה (ניתן להקים את המוזיאון גם בשלב מאוחר יותר, או לא להקימו בכלל- לפי החלטת המזמין).

 מערכת מדרגות ומעליות מחברת בין שני המפלסים, כאשר מבואת הכניסה למוזיאון מהווה מעין גלריה למפלס המבואה, ונצפית ממנה. למוזיאון  קיר פנימי שקוף, המאפשר תצפית חלקית אליו פנימה מחלל המבואה.

אזור השירות שבמפלס התחתון, משותף למבואה, למרכז המידע, ולמוזיאון.

bottom of page