מרכז רבין - תכנון

מרכז רבין תכנית קומת משרדים ומוזיאון

מרכז רבין תכנית קומת משרדים ומוזיאון

תכנית אדריכלית למרכז רבין אדריכל צחי הלברשטט

חתך אורך

חתך אורך

חתך אדריכלות למרכז רבין אדריכל צחי הלברשטט

תכנית קומת כניסה ופיתוח שטח

תכנית קומת כניסה ופיתוח שטח

תכנית אדריכלית ופיתוח נוף למרכז רבין אדריכל צחי הלברשטט

© 2014 by Halberstadt Architecture.