top of page

מבנה גן שדרות רוקח

תכנון לביצוע של מבנה ציבורי בשטח כ- 1,000 מ"ר המהווה כניסה דרומית חדשה למוזיאון ארץ ישראל, וכן ציר ציבורי אנכי הכולל מעליות ציבוריות ומדרגות שהן חלק מציר ציבורי המחבר את פארק גני יהושע עם רמת אביב.המבנה נועד לגשר על הפרש הגובה הרב שבין מפלס שד' רוקח ובין מפלס המשך הציר הציבורי להולכי הרגל המחבר את הפארק עם רמת אביב, והוא ממוקם בסמוך לגשר הולכי הרגל החדש המחבר בין הפארק לאזור מוזיאון ארץ ישראל ומרכז רבין.הבניין הינו בעל 5 מפלסים והוא כולל: מבואה בחלל גבוה, קומת גלריית חוץ וחנות למוזיאון במפלס שד' רוקח, בית קפה במפלס הגשר, מבנה כניסה למוזיאון במפלס העליון, וכן מעליות שקופות הנפתחות אל נוף פארק הירקון, ומאפשרות לציבור הרחב ציר תנועה אנכי מקוצר. מזמין: עיריית תל- אביב יפואדריכלות: צחי הלברשטט אדריכלות

bottom of page