top of page

בית הספר הישראלי לכדורסל

מרכז חינוך, אימון, ולימוד של מקצוע הכדורסל, הכולל קומפלקס בשטח בנוי של כ-4,500 מ"ר הכולל מבואה, אולמות מקורים, כיתות לימוד, חדרי כושר, סטודיו להתעמלות, חוגים, חדרי טיפולים, משרדים, חדר אוכל, קפיטריה, חדרי מגורים בתנאי פנימייה, חדרי תמך ושירותים שונים כגון מלתחות, שירותים, מחסנים, וחדרי שירות.

הרעיון המרכזי הוא מיקום אולם הכדורסל הראשי במרכז הקומפלקס, כאשר כל חדרי הישיבות, ההנהלה, והמעברים המובילים לכל אזורי הלימוד והתפעול מקיפים אותו, ומהווים גלריה המשקיפה על פעילויות האימון והמשחק המתרחשות בו.

הקומפלקס כולל אזורי פיתוח חוץ נרחבים בשטח כ-6,500 מ"ר הכוללים מגרשי אימון, מסלולי ריצה, חצרות שהייה ומנוחה, ארקדות,  ואזורי חנייה ותפעול. 

bottom of page