top of page

קרית חינוך רמת אפעל

בית ספר תיכון, הממוקם ברמת אפעל, בקרבת צומת תל השומר ובסמוך לכניסה הראשית לבית החולים תל השומר. על דגלו של בית הספר חרוטים ערכי הקהילה, התרבות, וההתחשבות בסביבה, והוא מתחשב במרקם העירוני, ובאופי הסביבה. בית הספר יהווה מוסד לימודי בשעות פעילותו הלימודית, ומוסד קהילתי בשעות שלאחר מכן- בשעות הערב וסופי השבוע.

 

 

מבנה בית הספר

לבית הספר כניסה ראשית מתוך כיכר הכניסה האליפטית הממוקמת על ציר השדרה הראשית, בנקודת המפגש שלה עם ציר כניסת כלי הרכב מרח' רפאל איתן. בסמוך לכניסה הראשית: מגרש חניה לכ-40 כלי רכב עבור אנשי הצוות והאורחים, וכן חניון אוטובוסים, ואזור חנייה מקורה לזוגות האפניים.

בית הספר מאורגן במבנה של 5 עולמות דעת: מדעים, אמנויות, לימודים הומניסטיים, ספורט, וחינוך סביבתי השורה על כל העולמות

לכך יש להוסיף את אזורי המנהלה, והמוסדות הכלל מוסדיים כגון האודיטוריום המרכזי, הספרייה, הקפיטריה ועוד.

 

 כל "עולם דעת" מכיל 5 מרכיבים יסודיים:

 

  • חלל חוץ פתוח, מקורה בפרגולה, הנפתח אל השדרה ומאפשר אזור מפגש, מנוחה, תצוגת חוץ, וכן פעילויות חוץ.

  • מבנה דו קומתי שבקומת הקרקע שלו כיתות סגורות בגדלים שונים המשמשים גם כממ"דים, ובקומתו הגבוהה חדרי מורים, המשקיפים אל החצר הפתוחה, חלל החוץ המקורה, והשדרה.

  • חלל לימוד גמיש, ובו אזורי עבודה ולימוד אישיים וקבוצתיים.

  • חצר פתוחה ומגוננת לפעילויות חוץ

  • אזור שירותים, התכנסות (מיני אודיטוריום) וכיתות/ ממ"דים.

 

מהכניסה מוביל ציר פנימי ראשי ("הרחוב"), המחבר את מבנה הכניסה והמנהלה, כל עולמות הדעת, ומסתיים בחללים הציבוריים הכלל בית-ספריים (האודיטוריום הראשי, הספריה, הקפיטריה). לציר זה, כניסה משנית נוספת מצד צפון, מכיוון השדרה וכיכר הכניסה הצפונית.

ציר נוסף, אך בעל אופי פתוח, עובר במתווה קשתי בצידו המזרחי של בית הספר, ומחבר את אזורי החוץ השונים: החניון, אזור הפריקה והטעינה, החצרות הפתוחים ומגוננים של עולמות הדעת, ושטחי הפאטיו של כל אחד מהעולמות. ציר זה מאפשר תנועה רצופה בין כל השטחים הפתוחים של בית הספר.

מצידה המערבי של השדרה הציבורית, משתרעים השטחים הפתוחים של "עולם דעת החינוך הגופני והספורט", וכן אולם הספורט. הקהל העובר בשדרה, משקיף אף על פעילויות אלו.

 

חללי הלימוד השונים עוצבו באופן שיציעו גמישות מרבית, המאפשרת לכל יחיד, קבוצה, מורה או מנחה לבחור בין שלל מקומות לימוד באווירה ובקני מידה שונים. המשתמשים השונים, יכולים גם לעצב לעצמם את החלל או סביבת הלימוד או ההתכנסות המתאימים להם, ע"י שינויים פשוטים בחללים הקיימים בעזרת מחיצות ניידות, סידור פריטי הריהוט, או שימוש חפשי ושונה בשלל האלמנטים השונים הפזורים בחצרות והשטחים הפתוחים.

 

 

bottom of page