top of page

בתים פרטיים

תכנון לביצוע של בית מגורים פרטי, במושבה הגרמנית, בירושלים.

הבניין תוכנן ונבנה כתוספת לבית המקורי לשימור- בית חד קומתי על מגרש משולש, הנמוך מאד ממפלס הרחוב (רח' רחל אימנו). קירות החוץ של הבנין המקורי נשמרו בשלמותם, ואילו גג הרעפים המקורי פורק ונבנה מחדש מעל תוספת 2 הקומות החדשות. תוספות הבנין תוכננו בהתאם לתוואי המגרש המשולש , באופן ששתי הקומות החדשות "רוכבות" על הבנין המקורי. לבנין חדר מדרגות פתוח מרכזי, המואר באור יום באמצעות סקיי-לייט שבראשו.

בשל מיקומו של הבניין בין רח' רחל אימנו ורח' יונתן, יש לחצר שתי כניסות משני רחובות אלו, המתחברות זו לזו באמצעות מדרכה מקורה- שממנה נכנסים לאכסדרה חיצונית, ואח"כ למבואה הפנימית.

חמרי הגמר: חיפוי אבן גיר לקירות, וריצוף אבן.

מזמין: משפ' אלון.

אדריכלות: צחי הלברשטט אדריכלות.

הושלם ב- 2010

 

bottom of page