top of page

בית הספר לתקשוב, צה"ל

 

 

תכנון לביצוע של בית- ספר צבאי למקצועות התקשוב בשטח כ- 2,000 מ"ר, הכולל מבואה, פאטיו, כיתות לימוד, סדנאות ומשרדים, ושירותים נלווים, כולל עיצוב פנים ופיתוח חוץ.

הבניין בן ה- 3 הקומות, כולל קומת עמודים חלקית המהווה שטחי חוץ מקורים עבור סדנאות פתוחות, ומהווה גם שטח עתידי להרחבת הכיתות.

למבנה פאטיו מרכזי המקורה בגג קל קמור, אשר קונסטרוקציית הפלדה ההיקפית שלו מנוצלת ליצירת סקיילייט שקוף, המחדיר אור יום טבעי. הפאטיו משמש כחצר פנימית להתכנסות ומנוחה בקומת הכיתות, ואילו בקומת המשרדים שמעל- ישנו מעבר היקפי המשקיף אל הפאטיו ממעל-  שממנו נכנסים למשרדים שבהיקף.

חומרי הגמר הינם: קירות ומערכת עמודים וקורות מבטון אדריכלי חשוף.

 

 

מזמין: צה"ל.

אדריכלות ועיצוב פנים: צחי הלברשטט אדריכלות.

 

bottom of page