top of page

שכונת מגורים בגן יבנה

לחץ מימין לצפייה בסרטון הפרוייקט

     שכונת מגורים חדשה בת 210 יח"ד, המבוססת על 7 מבננים בני 30 יח"ד כל אחד, הבנויים סביב גינות

     פרטיות משותפות (שפ"פ).

כל מבנן שבמרכזו גינה משותפת מהווה "חצר מגורים" ((Courtyard, ולכל חצר כתובת ואופי משלה.

 

      כל מבנן מורכב מ- 7 בניינים ארבע - משפחתיים מטיפוס 'גן-גג' שבכל אחד מהם 2 דירות גן ו-2 דירות גג,

      בתוספת 2 יח"ד 'מבנה שער' – ובסה"כ 30 יח"ד.

7 המבננים הינם חזרתיים, בכל מבנן בן 30 יח"ד מתקיים תמהיל דירות מגוון: קוטג'ים דו- קומתיים בני 4-6 חד' ובתים חד קומתיים בני 5 חד'.

 

     כל גינה שבמרכז מבנן וצמודה לו מהווה 'גינת המשחקים המשותפת' של דיירי המבנן, (בייעוד ש.פ.פ), ובה

     גינון, פינות ישיבה, שבילי הליכה, מתקני משחקים, פרגולות הצללה, ומתקני/ מעברי תשתית.

 

     עמוד השדרה של שלד השכונה הינו 'השדרה המרכזית'- שדרת הולכי רגל המהווה את הציר המרכזי של

     השכונה, ציר המחבר לארכו את כל המבננים וגינותיהן המרכזיות, ואת בנייני הציבור המהווים עוגנים ב-2

     קצוות השכונה, וכן את השטחים המסחריים החוצצים בין השטח לבנייני ציבור המערבי לבין המגורים.

     לאורך השדרה ממוקמים משני עבריה לסירוגין הכניסות לגינות הציבוריות, ול'שערי הכניסה' לרחובות

     המשולבים, אשר בקומת הקרקע שלהם-חזית מסחרית המאפשרת בניית חנויות, בתי קפה, עסקים, משרדים,

     או פונקציות ציבוריות (כגון מועדוני נוער, קשישים וכו') אשר יחיו את השדרה ויתרמו להעשרת חווית השהיה                   

     בה. אופציה נוספת לשימוש בקומת הקרקע של 'מבני השער' הינה לצורך אפשרות הרחבה עתידית של דירת

     הגג שמעל, או ליצירת יחידת דיור נוספת בקומת הקרקע, מותאמת במיוחד לדיירים עם צרכים מיוחדים

     והנגשה גבוהה כגון קשישים, בעלי מוגבלויות וכו'.

     

     מבני הציבור והמסחר- בצד המערבי של השכונה תוכנן מתחם לבי"ס, כולל מבנים, חצרות, מתקני ומגרשי

     ספורט, ואמפיתיאטרון פתוח שישמש מקום כינוס פתוח לביה"ס ותושבי השכונה. בית הספר מהווה 'שער

     כניסה' מערבי לשכונה מכיוון מרכז העיר.

בצד המזרחי של השכונה- אשכול של גני ילדים ומעונות יום, המחובר לשדרה המרכזית, ומאפשר רצף של תנועה רגלית בלתי מופרעת ע"י רכב של הולכי רגל וילדים, בינה ובין כל מבנני המגורים.

     בין המולת בית הספר ומגרשי הספורט שבשטח לבנייני ציבור המערבי, לבין המגורים ישנו מרכז מסחרי

     שכונתי קטן, היוצר ביניהם חייץ בעל אופי חצי ציבורי וחצי פרטי.

 

    מערכת התנועה והחניה- המערכת מבוססת על כביש היקפי המתחבר לכל הכניסות והיציאות הקיימות של

    הרחובות הקיימים שמסביב, אשר ממנו ישנן כניסות של רחובות משולבים אל בין מבנני המגורים                    

    - רחובות שתפקידם להזין את כל הבניינים בחניות פרטיות הצמודות אליהם. הרחובות אלו מגיעים עד קרבת

    השדרה המרכזית משני עבריה - אך אין הם יוצרים תנועה עוברת החוצה את השכונה, ועלולה להוות מפגע    

    בטיחותי. לכל יח"ד 2 מק' חניה פרטיים המשוייכים אליה, בצמידות לשער הכניסה לבניין.                                                                     

     

    

 

 

 

bottom of page