top of page

מועדון לוחמים, צה"ל

תכנון לביצוע של מועדון רווחה יחידתי, כולל עיצוב פנים ופיתוח שטחי חוץ בשטח כ-1 ד'.המבנה ממוקם במרכז היחידה, והוא כולל חלל משותף גדול המחולק לאזורי פעילות שונים באמצעות "זרועות" שונות המסתעפות מן החלל המרכזי. החלל המרכזי מואר באמצעות כיפה מרכזית שבמרכזה פתח עגול לכניסת אור יום, ובתחתיתה כיכר קטנה שקועה ("הבאר") המאפשרת ישיבה בצוותא סביב שלחן עגול של צוות לוחמים. בשאר האגפים- חדר קולנוע ביתי, חדר משחקים, מטבחון ופינת אוכל. פיתוח החוץ כולל את כיכר הכניסה מגוננת, וכן פרגולה עם פינת ישיבה והתרגעות חיצונית.הדימוי החיצוני של המבנה הינו בהשראת 'קבר שייח' – סממן אפייני של נוף ישראלי טיפוסי המוכר לחיילים מן הניווטים.חומרי הגמר הינם: חיפוי המבנה בטיח צבעוני, מדרגות וספסלי חוץ באבן טרה- קוטה. מזמין: האגודה למען החייל בישראל.אדריכלות ועיצוב פנים: צחי הלברשטט אדריכלות.הפרוייקט הושלם ב- 2005 .

bottom of page