top of page

אכסניית בני-דן, תל-אביב

 

תכנון לביצוע של אכסניית נוער בשטח של כ- 5,000 מ"ר הממוקמת על גדות נחל הירקון בת"א, הכוללת מבואה, כיתות לימוד, חדרי אחסון ושירותים נלווים, כולל עיצוב פנים ופיתוח חוץ. 

הבניין בן 3 הקומות + מרתף חנייה, ממוקם בסמוך לאכסניית הנוער הקיימת ואופן העמדתו יוצר גן פנימי משותף בין שני אגפי האכסנייה - הישן והחדש. בחזית הבניין כלפי הרחוב ארקאדה גבוהה, היוצרת ציר תנועה שמחבר את הבניין החדש למבנה האכסנייה הקיים (שבו שירותי מטבח, ח' אוכל וכו'). ארקאדה זו, מסתובבת ונמשכת גם לאורך חזית המבנה לכיוון הגן. קומת הכניסה הינה בעלת חלל גבוה ומואר ובו מבואת כניסה, כיתות וחדרי לימוד.       2 קומות חדרי האכסניה שמעל הינן מדורגות כלפי שני הכיוונים בעלי הנוף הפתוח: צפונה לכיוון הירקון ומערבה לכיוון הגן. דירוג הקומות יוצר מרפסות חדרים המקורות בפרגולות. גם הגג מקורה בפרגולות, המאפשרות שימוש בגג. לאורך חזית הבניין אל רחוב בני-דן, בתחתית הארקאדה, ישנו פיתוח נופי סביבתי של טרסות מגוננות ופינות ישיבה לטובת ציבור עוברי האורח.

חומרי הגמר הינם: קירות בחיפוי אבן לבנה, ומערכת עמודים וקורות מבטון אדריכלי חשוף.                                                                                                                                                                                                                                    

מזמין: אגודת אכסניות נוער בישראל.                                                                                                                                                                     אדריכלות ועיצוב פנים: צחי הלברשטט אדריכלות.

bottom of page