top of page

מועדון ישי, צה"ל

תכנון לביצוע של חידוש בנין קיים והסבתו למועדון יחידה וחדר הנצחה, כולל עיצוב פנים ופיתוח שטחי חוץ בשטח כ-1 ד'.המבנה ממוקם בכיכר הכניסה המרכזית ביחידה, והוא כולל חדר מועדון גדול בחלל משותף שבו הוגדרו אזורי פעילות שונים, וכן חדר הנצחה עם מאפיינים סמליים של מורשת היחידה. פיתוח החוץ כולל את כיכר הכניסה.חומרי הגמר הינם: חיפוי המבנה באבן סיליקט, וטיח צבעוני, ותקרות פנים תלויות מגבס. מזמין: האגודה למען החייל בישראל.אדריכלות ועיצוב פנים: צחי הלברשטט אדריכלות.הפרוייקט הושלם ב- 2009 .

bottom of page